Skip to content

Skip to table of contents

 10 EL SUOBEL

Ke Mekerang e Dongchii a Mera el Omengull?

Ke Mekerang e Dongchii a Mera el Omengull?

1. Ngngar er ngii a di ta el mera el klechelid?

“Mongkar er kemiu er a re diak le meral profet.”​—MATEUS 7:15.

A Jesus a ullisechakl er a rultirakl er ngii el kirel a di ta el mera el klechelid. Tiang a di uai a rael el mo er a diak a ulebengelel el klengar. A Jesus a dilu el kmo: “Te di kesai el chad a metik” er tia el rael. (Mateus 7:14) A Dios a di kongei a omengull el mengai a uchetemel er a Tekingel el Biblia. Me tirke el mengull er ngii el ngar er a melemalt el rolel a dmak el ngar er a ta el klaumerang.​—Monguiu er a Psalm 25:5; Johanes 14:6; Efesus 4:5.

Momes er a video el A Dios, Ngkongei a Rokui el Rolel a Omengull?

2. Ngera ngmillekoi a Jesus el kirir a reklsuul el Kristiano?

“A omelekingir a kmo te medengelii a Dios, e ngdi omerellir a kmo ng diak.” ​—TITUS 1:16.

A Jesus a dilu el kmo a reklsuul el profet a mo melemall a osisecheklir a Rekristiano. Sel domes er tir e te uai a lengar er a mera el omengull e melekoi el kmo te Kristiano. Engdi ngsebeched el medengei el kmo te diak el mera el Kristiano. Ngoeak a ngera el rolel? Ngdi ta el mera el omengull a rulleterir a rechad el mo mera el Kristiano el tir a olecholt a ungil el blekeradel me a omeruul.​—Monguiu er a Mateus 7:13-23.

3. Ke mekerang e dongcheterir a rengar er a mera el omengull?

Ka momtab aika el eim el olengchelir:

  • Te omes er a Biblia el Tekingel a Dios. Te kiei el oltirakl a omellach er a Biblia er a chelsel a klengar er tir. Me a mera el klechelid a kuk ngodech er aike el klechelid el di melisiich a uldesuir a rechad. (Mateus 15:7-9) A rengar er a  mera el omengull a oltirakl aike el tekoi el lolisechakl.​—Monguiu er a Johanes 17:17; 2 Timothy 3:16, 17.

  • A remera el oltirakl er a Jesus a mengebkall er a ngklel a Dios el Jehovah. A Jesus a milengebkall er a ngklel a Dios er a louchais er a rechad el kirel. Ngngilsuterir el mo medengelii a Dios e ulsisecheklterir el mo meluluuch me lemechedaol ngii el ngakl. (Mateus 6:9) Ngera el klechelid a omerk er a ngklel a Dios el ngar er a beluam?​—Monguiu er a Exodus 3:14, 15, footnote; Hebru 13:15.

  • A remera el Kristiano a omerk el kirel a Rengedel a Dios. A Dios a uldureklii a Jesus el me omerk er a ungil chais el kirel a Renged. Me a Rengedel a Dios el ngar cheungel a omengederederel a Jesus Kristus a di ta el rolel e ngmesmechokl a mondai er a klechad. A Jesus a millemolem el mesaod el kirel tiang el mo lmuut er a kodellel. (Lukas 4:43; 8:1; 23:42, 43) Ngmillekoi el kmo a rultirakl er ngii a mo omerk el kirel tia el Renged. Me a lsekum a chad a me mengedecheduch er kau el kirel a Rengedel a Dios, e a omomdasu e ngchedal a ngera el klechelid?​—Monguiu er a Mateus 24:14.

  • A rultirakl er a Jesus a diak el chedal tia el mekngit el beluulechad. Ngsebechem el dongcheterir e le tir el diak el teloi a balatiks me a tekoi el ua uldikel er a chelsel a beluu. (Johanes 17:16; 18:36) Te dirrek el diak loltirakl a mekngit el omeruul me a blekeradel er tia el beluulechad.​—Monguiu er a Jakobus 4:4.

  • A remera el Kristiano a olecholt er a mera el bltikerreng er a delongelir. Ngoeak a Tekingel a Dios, e te mesuub el mo olecholt a omengull el mo er a rokui el chad. A lebebil er a taem e a klsuul el klechelid a melisiich a mekemad, engdi a rengar er a mera el omengull a kmal diak loruul el uaisei. (Mika 4:1-3) Te bai ousbech a temir me aike el ngar er ngii er tir el olengeseu e melisiich er a rechad.​—Monguiu er a Johanes 13:34, 35; 1 Johanes 4:20.

4. Ngsebechem el dongchii a mera el klechelid?

Ngera el klechelid a melai a rokui el uchetemel a osisecheklir er a Tekingel a Dios, e mengebkall er a ngklel a Dios, e dirrek el omerk el kmo a Rengedel a Dios a di ta el rolel e ngmesmechokl a mondai er a klechad? Ngera el cheldebechel a olecholt a bltikerreng e diak el teloi a mekemad? Ngera uldesuem?​—Monguiu er a 1 Johanes 3:10-12.