Bai na kontenido

Informashon General di Tinian

  • 2.500 habitante
  • 17 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1 kongregashon
  • 1 di kada 147 habitante ta Testigu di Yehova