Bai na kontenido

Informashon General di Rota

  • 2.477 habitante
  • 12 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1 kongregashon
  • 1 di kada 206 habitante ta Testigu di Yehova