Bai na kontenido

Informashon General di Madeira

  • 254.876 habitante
  • 1.119 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 18 kongregashon
  • 1 di kada 228 habitante ta Testigu di Yehova