Informashon General di Kosrae

  • 6.616 habitante
  • 18 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1 kongregashon
  • 1 di kada 368 habitante ta Testigu di Yehova