Bai na kontenido

  • Prizren (Kósovo): Dos Testigu di Yehova ta prediká e bon notisia di e Reino

Informashon General di Kosovo

  • 1.798.506 habitante
  • 262 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 8 kongregashon
  • 1 di kada 6.865 habitante ta Testigu di Yehova