• Distrito di Matobo, Zimbabwe: Predikando di kas pa kas

Informashon General di Zimbabwe

  • 14.645.000 habitante
  • 50.403 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1.271 kongregashon
  • 1 di kada 305 habitante ta Testigu di Yehova