Bai na kontenido

  • Distrito di Matobo, Zimbabwe: Predikando di kas pa kas

Informashon General di Zimbabwe

  • 16.337.760 habitante
  • 46.440 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1.239 kongregashon
  • 1 di kada 352 habitante ta Testigu di Yehova