Informashon General di Islanan Wallis i Futuna

  • 11.000 habitante
  • 52 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1 kongregashon
  • 1 di kada 212 habitante ta Testigu di Yehova