Bai na kontenido

Informashon General di Virgin Islands, Merka

  • 105.000 habitante
  • 607 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 10 kongregashon
  • 1 di kada 173 habitante ta Testigu di Yehova