Bai na kontenido

  • Testigunan di Yehova ta prediká den un pueblito na Lybokhora, Ukrania

Informashon General di Ukrania

  • 42.309.269 habitante
  • 138.513 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1.522 kongregashon
  • 1 di kada 305 habitante ta Testigu di Yehova