Bai na kontenido

  • Paramaribo (Sürnam): Kòmbersando tokante Beibel usando e foyeto Dios Tin Bon Notisia pa Nos!

Informashon General di Sürnam

  • 558.368 habitante
  • 3.106 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 55 kongregashon
  • 1 di kada 180 habitante ta Testigu di Yehova