Bai na kontenido

  • Trosa (Suesia): Ofresiendo literatura basá riba Beibel riba kaya

Informashon General di Suesia

  • 9.967.637 habitante
  • 22.418 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 309 kongregashon
  • 1 di kada 445 habitante ta Testigu di Yehova