Bai na kontenido

Informashon General di Palau

  • 21.108 habitante
  • 80 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 2 kongregashon
  • 1 di kada 264 habitante ta Testigu di Yehova