Bai na kontenido

Informashon General di Sint-Pierre & Miquelon

  • 6.320 habitante
  • 14 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1 kongregashon
  • 1 di kada 451 habitante ta Testigu di Yehova