Bai na kontenido

Informashon General di Nauru

  • 10.301 habitante
  • 21 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1 kongregashon
  • 1 di kada 491 habitante ta Testigu di Yehova