• George Town (Malasia): Predikando tokante e Reino di Dios

Informashon General di Malasia

  • 32.000.000 habitante
  • 5.350 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 118 kongregashon
  • 1 di kada 5.981 habitante ta Testigu di Yehova