Bai na kontenido

Informashon General di Malawi

  • 18.422.948 habitante
  • 93.412 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1.540 kongregashon
  • 1 di kada 197 habitante ta Testigu di Yehova