Bai na kontenido

Informashon General di Islanan Caiman

  • 62.000 habitante
  • 265 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 3 kongregashon
  • 1 di kada 234 habitante ta Testigu di Yehova