Bai na kontenido

Informashon General di Cambodja

  • 15.517.635 habitante
  • 1.120 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 14 kongregashon
  • 1 di kada 13.855 habitante ta Testigu di Yehova