Bai na kontenido

  • Kupul (Guinea-Bissau): Kòmbersando tokante Beibel ku un kunukero ku ta papia kreol portugues

Informashon General di Guinea-Bissau

  • 1.907.268 habitante
  • 171 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 3 kongregashon
  • 1 di kada 11.154 habitante ta Testigu di Yehova