Bai na kontenido

Informashon General di Gabon

  • 1.772.255 habitante
  • 4.499 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 50 kongregashon
  • 1 di kada 394 habitante ta Testigu di Yehova