Bai na kontenido

  • Santa Fe di Antioquia (Colombia): Kompartiendo e mensahe di Beibel

Informashon General di Colombia

  • 49.465.000 habitante
  • 173.802 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 2.359 kongregashon
  • 1 di kada 285 habitante ta Testigu di Yehova