Bai na kontenido

  • Montreal (Canada): Ofresiendo E Toren di Vigilansia

Informashon General di Canada

  • 36.953.765 habitante
  • 115.959 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1.402 kongregashon
  • 1 di kada 319 habitante ta Testigu di Yehova