Bai na kontenido

Informashon General di Belarus

  • 9.495.500 habitante
  • 5.913 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 78 kongregashon
  • 1 di kada 1.606 habitante ta Testigu di Yehova