• Un kòmbersashon tokante Beibel na La Guardia, Bolivia

Informashon General di Bolivia

  • 11.240.000 habitante
  • 27.776 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 404 kongregashon
  • 1 di kada 405 habitante ta Testigu di Yehova