Bai na kontenido

E Reino di Dios

Kiko Ta e Reino di Dios?

Wak dikon e Reino di Dios ta superior na tur otro gobièrnu.

E Reino di Dios Ta Algu den Bo Kurason?

Kiko e ekspreshon “e reino di Dios ta meimei di boso” ta nifiká?

Kiko e Reino di Dios Lo Hasi?

Haña sa ki bendishon bo por ferwagt ora e Reino di Dios ta goberná e tera.

Kiko Lo Trese Pas na Mundu?

Haña sa kon Dios ta primintí pa trese pas na mundu pa medio di su Reino.

Kiko Ta “e Yabinan di e Reino”?

Kiko a yabinan a habri, i ken nan a benefisiá? Ken a habri e kaminda?