Bai na kontenido

PINTA I KLÙR

Aunke David Tabatin Tiki Arma, E Tabatin Kurashi

Buska i haña e personahe huntu ku su opheto for di e relato di David i Goliat. Despues, splika dikon David tabatin kurashi.