Siña kanta e kantika ku lo yuda bo haña mas kurashi.