Bai na kontenido

Bai na kontenido

Morto Ta Fin di Tur Kos?

Morto Ta Fin di Tur Kos?

Ki speransa tin pa hende ku a muri? Nan lo biba atrobe?