Bai na kontenido

Bai na kontenido

Introdukshon di Èsdras

Introdukshon di Èsdras

Haña sa datonan básiko di e buki di Beibel di Èsdras, un historia di adorashon berdadero na Herúsalèm despues ku e israelitanan a pasa den eksilio na Babilonia.