Bai na kontenido

Bai na kontenido

 IMITÁ NAN FE | YOSEF

“Interpretashon No Ta Dios Su Asuntu?”

“Interpretashon No Ta Dios Su Asuntu?”

YOSEF tabata kana pasa den un gang skur, papa sodá despues di a kaba di traha duru den un kalor insoportabel. Pafó, e solo di Egipto tabata kima asina tantu ku e prizòn a bira manera un fòrnu. Probablemente Yosef tabata konosé kada klenku di e prizòn i delaster un nachi den su murayanan. Esaki tabata su mundu awor. Ta bèrdat ku hende tabata respet’é, pero esei no ta kita ku e tabata un prizonero.

Kuantu falta lo e no a sinti di su bida den e serunan di Hebròn, tempu ku e tabata kuida e tounan di karné di su tata! E tabatin mas o ménos 17 aña di edat ora su tata Yakòb a mand’é bai hasi un rospondi masha leu for di kas. Komo un prezu, e no por a pensa mes di tin e libertat ei. Yosef su rumannan tabatin asina tantu odio kontra dje ku nan kier a mat’é, pero despues nan a disidí di bend’é komo katibu. E komersiantenan ku a kumpr’é a hib’é Egipto, kaminda el a sirbi promé den kas di Potifar, un ofisial egipsio. Su doño tabata konfi’é i a laga tur kos di kas na su enkargo, pero e kasá di Potifar a akusá Yosef falsamente di kier a viol’é, i p’esei el a kai será. *Génesis, kapítulo 37, 39.

Awor Yosef tabatin 28 aña i a pasa kasi 10 aña komo katibu den prizòn. Suavemente bisá, esaki sigur no tabata e tipo di bida ku lo e kier a hiba. Lo el a haña su libertat un dia? Lo e por a bolbe mira su tata kerí ku tabata bieu kaba òf su ruman hòmber stimá Benyamin? Pa kuantu tempu mas lo e mester a keda den e kondishon deplorabel akí?

Abo a yega di sinti bo manera Yosef? Tin biaha kosnan por sali kompletamente diferente for di loke bo a ferwagt komo hóben. Bo por haña bo ku ún situashon difísil tras di otro i kisas bo no ta mira un salida òf un manera pa perseverá. Laga nos wak kiko nos por siña for di e fe di Yosef.

‘YEHOVA TABATA KU YOSEF’

Yosef tabata sa ku su Dios, Yehova, hamas lo a lubidá riba dje i esei siguramente a yud’é perseverá. Asta den prizòn, Yehova a haña manera pa bendishoná Yosef. Beibel ta bisa: “SEÑOR tabata ku Yosef i a mustr’é miserikòrdia, i a dun’é grasia den bista di e hefe di prizòn.” (Génesis 39:21-23) Yosef a sigui hasi su bèst i asina el a duna su Dios motibu pa bendishon’é. Ki un alivio pa sa ku semper Yehova a sosten’é!

Akaso Yehova tabata ke pa Yosef keda den e prizòn ei pa semper? Yosef no tabata sa kiko pa ferwagt, pero sin duda e tabata hasi orashon bes tras bes tokante su situashon. Manera sa sosodé hopi biaha, e kontesta a bini na un manera masha inesperá. Un dia tabatin un konsternashon den prizòn ora nan a trese dos prizonero nobo, kendenan tabata ofisial di Fárao. Un di nan tabata hefe di e panaderonan i e otro tabata hefe di e koperonan di e rei.—Génesis 40:1-3.

E hefe di guardia a enkargá Yosef pa perkurá pa e dos hòmbernan akí, ku un tempu tabatin puesto  importante. * Un anochi, tur dos tabatin un soño ku a parse real i ku a laga nan basta turdí. Ora Yosef a mira nan su manisé, el a ripará ku nan tabata mustra preokupá. P’esei, el a puntra nan: “Pakiko boso kara ta tristu asina awe?” (Génesis 40:3-7) Kisas su tono suave a pone e hòmbernan sinti nan mes trankil pa kont’é loke nan a soña. Yosef no tabata sa ku e kòmbersashon ei lo a trese un kambio grandi den su bida. Si Yosef no a mustra interes den e dos hòmbernan ei, nan lo no a bis’é kiko tabata preokupá nan. Su ehèmpel por motivá nos pa puntra nos mes: ‘Mi tambe ta mustra interes den mi próhimo, demostrando asina mi fe den Dios?’

Yosef a trata e otro prezunan ku bondat i dignidat

E dos hòmbernan a splika Yosef ku nan tabata preokupá ku nan soñonan straño, pasobra no tabatin niun hende ku por a interpretá nan. Pa e egipsionan, soño tabata masha importante i nan tabata dependé hopi riba hende ku a pretendé di por a interpretá soño. E dos hòmbernan no tabata sa ku e soñonan ei a bini di Yehova, e Dios di Yosef. Pero Yosef sí tabata sa. P’esei el a duna nan e siguransa: “Interpretashon no ta Dios su asuntu? Pa fabor, konta mi e soño.” (Génesis 40:8) Loke Yosef a bisa ta importante pa tur studiante sinsero di Beibel awe. Mare tur ta mes humilde! Nos mester ta dispuesto pa pone orguyo un banda i pidi Dios yuda nos haña e interpretashon korekto di su Palabra.—1 Tesalonisensenan 2:13; Santiago 4:6.

E kopero a kuminsá promé. El a konta Yosef ku el a soña ku un mata di wendrùif ku tres taki ku tabatin tròshi di drùif na nan. E drùifnan a hecha i e kopero a primi e djus di e drùifnan den e kopa di Fárao. Mesora Yehova a laga Yosef komprondé e nifikashon di e soño. Yosef a bisa e kopero ku e tres takinan ta nifiká tres dia; den un lapso di tres dia Fárao lo a duna e kopero su puesto bèk. Ora Yosef a mira un alivio riba kara di e kopero, el a pidié: “Kòrda riba mi ora kos ta bai bon pa bo i hasi mi un fabor di papia ku Fárao pa mi.” Yosef a splika e kopero ku el a wòrdu sekuestrá for di su pais i a kai será sin ku el a hasi nada malu.—Génesis 40:9-15.

E panadero a bira kontentu ora el a tende e bon notisia ku e kopero a haña. P’esei, el a konta Yosef ku el a mira tres makutu di pan i tambe paranan ku tabata kome for di den un di e makutunan riba su kabes. Yosef a haña nifikashon di e soño akí tambe, pero esaki sí no tabata un bon notisia pa e panadero. Yosef a bis’é: “Esaki ta su interpretashon: e tres makutunan ta tres dia. Denter di tres dia Fárao lo halsa bo kabes i lo kologá bo na un palu; i paranan lo kome bo karni for di bo kurpa.” (Génesis 40:16-19) Meskos ku tur otro fiel sirbidó  di Dios, ku kurashi Yosef a revelá Dios su mensahe, tantu bon komo mal notisia.—Isaías 61:2.

Tres dia despues, e palabranan di Yosef a kumpli. Fárao a tene un fiesta di kumpleaño—un kustumber ku e pueblo di Dios no tabatin—i a dikta sentensia riba su dos sirbidónan. E panadero a ser ehekutá i e kopero a haña su puesto bèk manera Yosef a profetisá. Pero, lamentablemente e hòmber ei a lubidá mes riba Yosef.—Génesis 40:20-23.

‘ESEI TA DIOS SO POR KONTESTÁ BO’

Dos aña kompleto a pasa. (Génesis 41:1) Imaginá bo kon frustrante esei lo mester tabata pa Yosef! Kisas e echo ku Yehova a yud’é interpretá e soñonan di e kopero i e panadero a dun’é motibu pa karga speransa. P’esei, kada dia di nobo Yosef tabata lanta mainta pensando ku un momento pa otro lo el a sali liber. Ma e bida laf di prizòn a sigui sin ningun kambio. Probablemente, e dos añanan ei tabata e periodo di mas difísil di su bida. Sinembargo, nunka el a stòp di pone konfiansa den su Dios, Yehova. En bes di pèrdè kabes, e tabata determiná pa sigui perseverá, i el a sali for di e situashon difikultoso ei mas fuerte ku nunka.—Santiago 1:4.

Den e tempu krítiko akí, nos tambe tin ku hasi esfuerso pa perseverá, no ta bèrdat? Pa nos por enfrentá e sirkunstansianan difísil di bida, nos mester tin e determinashon, pasenshi i pas mental ku Dios so por duna nos. Meskos ku Yehova a yuda Yosef, e por yuda nos lucha ku desesperashon pa nos no pèrdè speransa.—Romanonan 12:12; 15:13.

E kopero por a lubidá Yosef, pero Yehova sí no a lubidá su sirbidó. Riba un anochi, Yehova a laga Fárao haña dos soño inolvidabel. Den e promé soño, Fárao a mira shete baka gordo i bunita sali for di Riu Nilo, siguí pa shete baka flaku i mahos. E bakanan flaku a habraká e bakanan gordo. Despues di esei, den un otro soño Fárao a mira shete tapushi di maishi yen i bunita ku tabata krese na un solo richi. Pero mas despues, el a mira shete tapushi bashí i kimá pa bientu; nan a sprùit i habraká e tapushinan yen i bunita. Su manisé Fárao a spièrta masha intrankil i p’esei el a manda yama tur su magonan i sabionan pa interpretá e soñonan p’e. Pero ningun di nan no tabata por. (Génesis 41:1-8) Beibel no ta bisa si ta boka habrí nan a keda sin sa kiko pa bisa, òf ku ta kontradisí nan a kontradisí otro. En todo kaso, Fárao a keda desepshoná i tabata mas desesperá ku nunka pa haña un hende ku por a revelá nifikashon di e soñonan akí.

Finalmente, e kopero a kòrda riba Yosef. Su konsenshi a kuminsá molesti’é i el a konta Fárao ku dos aña mas promé un yònkuman remarkabel den prizòn a logra interpretá su soño i esun di e panadero. Inmediatamente, Fárao a manda yama Yosef.—Génesis 41:9-13.

Imaginá bo kon Yosef lo mester a sintié ora e mensaheronan a bini riba òrdu di Fárao pa sak’é for di prizòn. Lihé lihé el a kambia paña i feita—i probablemente a kita tur kabei for di su kabes tambe, pasobra esei tabata e kustumber egipsio. Sin duda lo el a resa pidi Yehova mashá pa yud’é presentá dilanti di Fárao. Djis despues e tabata den e mahestuoso palasio real, pará dilanti di e monarka. Segun e relato di Beibel, “Fárao a bisa Yosef: ‘Mi tabatin un soño, ma ningun hende no por a interpret’é; i mi a tende nan bisa di bo, ku ora bo tende un soño, bo por interpret’é.’” Loke Yosef a bisa Fárao un biaha mas a demostrá su humildat i su fe den Dios: “No ta ami por; Dios lo duna Fárao un kontesta faborabel.”—Génesis 41:14-16.

Humildemente, Yosef a bisa Fárao: ‘Esei ta Dios so por kontestá bo’

Yehova ta stima hende fiel i humilde; pues no ta nada straño ku el a duna Yosef e interpretashon ku ni e sabionan ni e saserdotenan no por a komprondé. Yosef a splika Fárao ku su dos soñonan tabatin e mesun nifikashon. Yehova a ripití e mensahe dos biaha pa indiká ku e asuntu tabata firmemente “establesí” i ku lo el a kumpli sigur. E bakanan gordo i e tapushinan di maishi yen i bunita a representá shete aña di abundansia na Egipto, miéntras ku e bakanan flaku i e shete tapushinan di maishi seku a representá shete aña di hamber ku lo a sigui despues di e añanan di abundansia. E hamber ei lo a kaba kompletamente ku e kosecha abundante.—Génesis 41:25-32.

 Fárao tabata sa ku Yosef su interpretashon tabata korekto. Pero kiko e por a hasi? Yosef a bini ku un plan di akshon. El a rekomendá Fárao pa buska un hòmber ku tabatin “disernimentu i sabiduria” pa supervisá e rekohementu di e ekseso di grano durante e shete añanan di abundansia i warda esakinan den mangasina. Anto durante e añanan di hamber lo por a distribuí e reserva di grano ei pa alimentá e pueblo pa nan keda na bida. (Génesis 41:33-36) Yosef su eksperensia i preparashon a kapasit’é pa hasi e trabou ei, pero e no a promové su mes. Komo ku e tabatin fe i un aktitut humilde, e idea ei no a pasa mes den su kabes. Si di bèrdat nos tin fe den Yehova, nos lo no ta ambisioso ni lo no buska pa promové nos mes. En bes di esei, nos lo keda trankil i laga tur kos den su man!

“NOS POR HAÑA UN HÒMBER MANERA ESAKI?”

Fárao i tur su sirbidónan a mira e benefisio di e plan di akshon di Yosef. Ademas, e rei a rekonosé ku ta e Dios di Yosef tabata e fuente di su sabiduria. Fárao a puntra su sirbidónan: “Nos por haña un hòmber manera esaki, ku tin e spiritu di Dios den dje?” Anto el a bisa Yosef: “Komo ku Dios a mustra bo tur esaki, no tin ningun hende ku disernimentu i sabiduria manera abo. Abo lo ta hefe di mi kas, i segun bo òrdu henter mi pueblo lo wòrdu goberná; solamente riba trono lo mi ta mas grandi ku bo.”—Génesis 41:38-41.

Fárao a kumpli ku su palabra. Djis despues, nan a bisti Yosef ku paña di lino fini. I Fárao a dun’é un kadena di oro, un renchi di seyo, un garoshi real i tur outoridat pa biaha den henter e pais pa ehekutá su plan. (Génesis 41:42-44) Pa inkreibel ku esaki por zona, riba un solo dia Yosef a pasa di prizòn pa palasio di rei; el a kuminsá su dia komo un prizonero despresiabel i kab’é komo e di dos hòmber mas poderoso di Egipto. Ta bisto anto ku Yosef tabatin bon motibu pa pone fe den Yehova Dios! Yehova a mira e inhustisia ku Yosef a sufri atraves di tur e añanan i na e momento adekuá i na e mihó manera posibel el a korigí asuntunan. Yehova su intenshon tabata pa no solamente trese un kambio den Yosef su situashon, sino tambe pa protehá e futuro nashon di Israel. Nos lo mira kon Dios a hasi esei den un futuro artíkulo di e seri akí.

Si bo ta pasando den un situashon difísil aworakí, kisas sufriendo pa hopi aña kaba di un inhustisia, no pèrdè speransa. Kòrda riba Yosef! Semper el a mustra bondat, humildat, perseveransia i fe, i asina el a duna Yehova tur motibu pa rekompens’é.

^ par. 4 Wak e artíkulonan “Imitá Nan Fe” den E Toren di Vigilansia di 1 di ougùstùs i 1 di novèmber 2014.

^ par. 10 E egipsionan di ántes tabata traha mas ku 90 sorto di pan i bolo. P’esei, e hefe di e panaderonan di Fárao tabatin un puesto prestigioso. I e hefe di e koperonan tabata supervisá un grupo di sirbiente ku a sòru pa e biña i kisas serbes ku nan tabata sirbi Fárao tabata di bon kalidat i ku esaki no a kontené nada ku por a venená e monarka, ya ku kasonan di konspirashon i di asesinato tabata masha komun den e palasio real. No ta nada straño anto ku e kopero a bira un konsehero di konfiansa di e rei.