Bai na kontenido

Bai na kontenido

Kon Bo Por Haña un Mihó Bida?

Kon Bo Por Haña un Mihó Bida?

DIOS ke pa bida ta diferente for di loke e ta awe. Dios ke pa e tera ser habitá ku hopi hende ku ta respetá su outoridat, benefisiá di su guia i imitá su amor i su otro kualidatnan. Dios ta deseá pa nan ta felis, pa nan lanta un famia huntu, pa nan siña kos nobo i pa hasi e tera un paradeis.

DIOS A PRIMINTÍ KU BIDA RIBA TERA LO BIRA MANERA TABATA SU PROPÓSITO FOR DI PRINSIPIO

  • “E ta hasi gueranan stòp te na e fin di tera.” Salmo 46:9.

  • “E tempu stipulá a yega . . . pa kaba ku esnan ku ta kaba ku e tera.” Revelashon 11:18.

  • “Ningun habitante lo no bisa: ‘Mi ta malu.’” Isaías 33:24.

  • “Mi skohínan lo disfrutá di e obra di nan mannan pa hopi tempu.” Isaías 65:22.

Kon e profesianan akí lo kumpli? Dios a skohe su yu, Hesus, pa ta Rei di un gobièrnu perfekto ku lo goberná henter e tera for di shelu. Beibel ta yama e gobièrnu ei e Reino di Dios. (Daniel 2:44) Beibel ta bisa di Hesus: “Dios lo dun’é e trono . . . i lo e reina komo Rei.”—Lukas 1:32, 33.

Ora Hesus tabata riba tera, el a hasi hopi milager. Esei ta demostrá ku komo Rei, lo e hasi bida di hende hopi mas mihó.

HESUS A DEMOSTRÁ KIKO LO E HASI PA HENDE OBEDIENTE

  • El a kura tur sorto di malesa. Esei ta demostrá ku lo e eliminá tur sorto di enfermedat. Mateo 9:35.

  • El a kalma laman, i esei ta mustra ku lo e dominá e forsanan di naturalesa i asina protehá hende. Marko 4:36-39.

  • El a alimentá míles di hende. Esei ta mustra ku lo e perkurá pa hende su nesesidatnan. Marko 6:41-44.

  • El a hasi awa bira biña na un fiesta di kasamentu. Esei ta un prueba ku bou di su gobernashon hende lo disfrutá di bida.Huan 2:7-11.

Kon bo por haña e bida ku Dios ta deseá pa hende ku ta stim’é? Tin un “kaminda” ku bo tin ku sigui. Beibel ta deskribié komo “e kaminda” ku “ta hiba na bida . . . i poko ta esnan ku ta hañ’é.”—Mateo 7:14.

E KAMINDA PA UN MIHÓ BIDA

Kiko e kaminda pa bida ta? Dios ta bisa: “Ami ta SEÑOR bo Dios, kende ta siña bo, pa bo prosperá [òf, pa bo mes bon], kende ta guia bo den e kaminda ku bo mester kana.” (Isaías 48:17) Si bo sigui e konseho akí, lo bo tin un mihó bida.

 Hesus a bisa: “Ami ta e kaminda, e bèrdat i e bida.” (Huan 14:6) Si nos ta sigui Hesus su siñansa i ta imitá su ehèmpel, nos lo hala serka Dios i nos lo tin un mihó bida.

Kon bo por haña e kaminda pa bida? Tin hopi religion, pero Hesus a spièrta: “No ta tur hende ku bisa mi: ‘Señor, Señor,’ lo drenta e Reino di shelu, sino esun ku ta hasi e boluntat di mi Tata ku ta den shelu.” (Mateo 7:21) Tambe el a bisa: “Na nan fruta boso lo rekonosé nan.” (Mateo 7:16) Beibel por yuda bo haña sa kua ta e religion berdadero.—Huan 17:17.

Kon bo por kuminsá kana riba e kaminda ku ta hiba na bida? Lo bo tin ku siña ken a duna nos bida, kon su nòmber ta, ki sorto di persona e ta, kiko e ta hasi pa nos i kiko e ke pa nos hasi. *

Dios ke pa hende hasi mas ku djis traha, kome, pasa bon i kria un famia. E ke pa nos siña konos’é i bira su amigu. Nos por demostrá Yehova ku nos ta stim’é ora nos ta hasi su boluntat. Hesus a bisa: “Pa haña bida eterno, nan tin ku siña konosé bo, e úniko Dios berdadero.”—Huan 17:3.

MEDIANTE BEIBEL, DIOS TA SIÑA BO PA BO MES BON.​—ISAÍAS 48:17

DAL BO PROMÉ PASO RIBA E KAMINDA AKÍ

Ora nos haña sa kiko Dios ke pa nos hasi, kisas nos lo mester hasi algun kambio. Esei por parse difísil. Pero bo bida lo mehorá ora bo dal e promé paso riba e kaminda akí. Pa yuda bo haña kontesta pa pregunta tokante Dios, Testigunan di Yehova ta ofresé un kurso di Beibel grátis na un ora i lugá ku ta kumbiniente pa bo. Bo por tuma kontakto ku nos via nos website jw.org.