Bai na kontenido

Bai na kontenido

Pregunta di Lektor

Pregunta di Lektor

Dikon e relato di Mateo tokante Hesus su infansia ta diferente for di e relato di Lukas?

Mateo su relato tokante Hesus su nasementu i infansia ta poko diferente for di e relato di Lukas pasobra e eskritornan di kada Evangelio a skirbi for di un otro ángulo.

E relato di Mateo ta enfoká riba e akontesimentunan relashoná ku Hose. E relato ta konta kon Hose a reakshoná ora el a haña sa ku Maria tabata na estado, kon el a haña un soño kaminda un angel ta splik’é e situashon i kon el a sigui e instrukshonnan di e angel. (Mat. 1:19-25) Mateo ta sigui konta tokante Hose su soño den kua un angel a urgié pa hui bai Egipto i kon e ku su famia a hui, tokante su soño kaminda un angel ta bis’é pa nan regresá e tera di Israel i kon el a bai bèk i tokante su desishon pa bai biba ku su famia na Názarèt. (Mat. 2:13, 14, 19-23) E promé kapítulonan di e Evangelio di Mateo ta menshoná e nòmber di Hose ocho biaha miéntras ku e ta menshoná e nòmber di Maria seis biaha so.

Di otro banda, e relato di Lukas ta mas enfoká riba Maria. E ta konta kon angel Gabriel a bishitá Maria, kon Maria a bai bishitá su famia Elisabèt i kon Maria a alabá Yehova. (Luk. 1:26-56) Lukas ta menshoná tambe loke Simeon a bisa Maria relashoná ku Hesus su futuro sufrimentu. Lukas a asta sita e palabranan di Maria, no di Hose, ora nan a bai na e tèmpel tempu Hesus tabatin 12 aña. Anto Lukas a agregá ku e susesonan akí a hasi un impakto riba Maria. (Luk. 2:19, 34, 35, 48, 51) E promé dos kapítulonan di e Evangelio di Lukas ta menshoná e nòmber di Maria 15 biaha, pero e ta menshoná e nòmber di Hose 3 biaha so. Pues e relato di Mateo ta enfoká mas riba loke Hose a pensa i hasi miéntras ku e relato di Lukas ta duna mas detaye tokante loke Maria a pensa i hasi.

E genealogia ku kada eskritor ta menshoná den nan Evangelio tambe ta diferente. Mateo a skirbi di Hose su antepasadonan i a mustra ku Hesus, komo e yu di kriansa di Hose, tabata e heredero legítimo di e trono di David. Dikon? Pasobra Hose tabata desendiente di Rei David via di e liña di desendensia di Sálomon, yu di David. (Mat. 1:6, 16) Sinembargo, Lukas a skirbi di Maria su antepasadonan i a mustra ku Hesus tabata e heredero natural. E tabata un ‘yu hòmber ku a nase for di e desendensia di David.’ (Rom. 1:3) Dikon? Pasobra Maria tabata un desendiente di Rei David via di e liña di Natan, yu di David. (Luk. 3:31) Pero dikon Lukas no a menshoná Maria den su genealogia komo yu di su tata, Heli? Esei ta pasobra por lo general e genealogianan ofisial tabata inkluí solamente nòmber di e hòmbernan. Pues, ora Lukas a menshoná Hose komo yu di Heli, e tabata ke men ku Hose tabata suegro di Heli.—Luk. 3:23.

E genealogia di Mateo i di Lukas ta indiká klaramente ku Hesus tabata e Mesías primintí. De echo, e genealogia di Hesus tabata asina bon konosí ku ni e fariseonan i e saduseonan no por a nenga esei. Te awe, tantu e genealogia ku Mateo ta menshoná komo esun ku Lukas ta menshoná ta parti di e fundeshi di nos fe i ta duna nos konfiansa ku Dios lo kumpli ku su promesanan.