Tin un diferensia entre deseá di ta leal na Dios, pretendé di ta leal na Dios i realmente keda leal na Yehova. E relato di Beibel na Éksodo kapítulo 20, 24, 32 i 34 ta yuda nos komprondé esei.

Basá riba Éksodo 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14.