HUAN 2:1-12

  • E KASAMENTU NA KANA

  • HESUS TA LAGA AWA BIRA BIÑA

Tabata tres dia despues ku Natanael a bira un di e promé disipelnan di Hesus. Hesus i algun di e promé disipelnan ei a kue direkshon nort pa bai e distrito di Galilea, e área kaminda nan a lanta. Nan kier a bai Kana, e stat natal di Natanael. Kana tabata situá den e serunan ku tabata keda nort di Názarèt, kaminda Hesus a lanta. Nan a haña invitashon pa un fiesta di kasamentu ku lo a tuma lugá na Kana.

Hesus su mama tambe a bai e kasamentu. Ta parse ku Maria tabata yuda atendé e hopi invitadonan ya ku e tabata amiga di e famianan di e pareha ku a kasa. P’esei, mesora el a mira ku tabata falta algu; el a bisa Hesus: “Nan no tin mas biña.”—Huan 2:3.

Básikamente, Maria tabata sugeriendo pa Hesus solushoná e problema ku a surgi. Hesus, na su turno, usando un ekspreshon konosí den e tempu ei ku a indiká ku e no tabata di akuerdo ku loke Maria a sugerí, a kontest’é: “Kiko mi tin di haber ku bo?” (Huan 2:4) Komo ku e ta e Rei ku Dios a nombra, ta su Tata selestial so mester a dun’é instrukshon i no su famia- òf amigunan. P’esei, Maria a hasi sabí i a laga e asuntu den man di su yu; el a djis bisa e hendenan ku tabata sirbi: “Kiko ku e bisa boso hasi, hasié.”—Huan 2:5.

Awor, tabatin seis tinashi di awa i kada un por a kontené mas ku dies galòn. Anto Hesus a bisa e sirbidónan: “Yena e tinashinan ku awa.” Kaba, el a bisa nan: “Saka un poko awor i hib’é pa e direktor di e fiesta.”—Huan 2:7, 8.

E direktor a keda masha impreshoná ya ku e biña tabata di bon kalidat, pero e no tabata sa ku ta un milager Hesus a hasi. P’esei, el a yama e brùidehòm i bis’é: “Tur hende ta sirbi e mihó biña promé, i ora e hendenan ta burachi, nan ta sirbi esun inferior. Ma abo a warda e mihó biña pa awor.”—Huan 2:10.

Esei tabata e promé milager ku Hesus a hasi. Ora su disipelnan nobo a mira e milager ei, nan fe den dje a bira mas fuerte. Despues, Hesus, su mama i su rumannan a bai Kapernaum, un stat ku tabata situá na kosta nortwèst di Laman di Galilea.