Bai na kontenido

Bai na kontenido

Pa Imitá Hesus, Bo Mester Ta un Persona . . .

Pa Imitá Hesus, Bo Mester Ta un Persona . . .

KOMPASIVO

Hesus tabata un hòmber perfekto, p’esei e no a hañ’é ku hopi di e problema- i preokupashonnan ku hende den su tempu tabatin. No opstante, semper el a mustra kompashon na hende. E tabata dispuesto pa bai mas ayá, esta, pa hasi mas ku kisas tabata nesesario pa yuda hende. Sí, su kompashon a motiv’é pa yuda hende. P’esei, ta bon pa nos meditá riba e maneranan ku Hesus a demostrá kompashon. Wak kapítulo 32, 37, 57, 99.

ASERKABEL

Hende di tur edat—grandi i chikitu—tabata sinti nan liber pa aserká Hesus. Dikon? Pasobra e no tabata un hòmber arogante ni e no tabata duna hende e impreshon ku e tabata muchu okupá òf muchu importante pa atendé ku nan. E hendenan tabata sinti nan kómodo den presensia di Hesus, pasobra nan tabata sinti ku e tabata interesá den nan. Pa algun ehèmpel, wak kapítulo 25, 27, 95.

DI ORASHON

Hesus tabata hasi orashon regularmente na su Tata; e tabata hasi esei ora e tabata su so i tambe ora e tabata huntu ku otro adoradónan berdadero. I e tabata hasi orashon na hopi okashon, no solamente ora di kome. E tabata hasi orashon pa gradisí su Tata, pa alab’é i pa pidi su guia promé ku e tuma un desishon importante. Wak kapítulo 24, 34, 91, 122, 123.

INEGOISTA

Tabatin biaha ku Hesus por a skohe pa sosegá, pero e no a hasi esei; mas bien, el a pone su nesesidatnan un banda pa yuda otro hende. E no tabatin e aktitut di ami promé. Sí, el a pone un ekselente ehèmpel pa nos. Wak kapítulo 19, 41, 52.

KU TA KLA PA PORDONÁ

Hesus a hasi mas ku djis siña hende e importansia di pordoná. El a demostrá tambe ku semper e tabata kla pa pordoná su disipelnan i otro hende. Meditá riba algun ehèmpel ku tin na kapítulo 26, 40, 64, 85, 131.

ZELOSO

Di antemano e Skritura a bisa ku mayoria di e hudiunan lo a rechasá e Mesías i ku enemigunan lo a mat’é. Pues, fásilmente Hesus por a skohe pa kuida su mes i hasi lo mínimo pa hende. Pero, e no a hasi esei; ku zelo el a promové adorashon berdadero. Sí, el a pone un bon ehèmpel pa tur su siguidónan ku haña nan ku apatia òf oposishon. Wak kapítulo 16, 72, 103.

HUMILDE

Hesus tabata superior na hende imperfekto den asina tantu manera ku nos no por ni kaba di menshoná nan. Algun ehèmpel ta su konosementu i su sabiduria. Ademas, komo ku e tabata un hòmber perfekto, e tabatin mas abilidat i kapasidat ku kualke hende. Tòg, humildemente el a sirbi otro hende. Wak algun ehèmpel na kapítulo 10, 62, 66, 94, 116.

KU PASENSHI

Tabatin biaha ku e apòstelnan i otro hende no a sigui Hesus su ehèmpel òf hasi loke el a siña nan. Pero, bes tras bes, Hesus a tene pasenshi ku nan. Sí, ku pasenshi, Hesus tabata ripití e lèsnan ku nan mester a komprondé i apliká pa asina nan por tabatin un mihó relashon ku Yehova. Ta bon pa nos meditá riba e maneranan ku Hesus a mustra pasenshi. Wak algun ehèmpel na kapítulo 74, 98, 118, 135.