Bai na kontenido

Bai na kontenido

 KAPÍTULO DIESINKU

Adorashon Ku Dios Ta Aprobá

Adorashon Ku Dios Ta Aprobá
  • Tur religion ta agradá Dios?

  • Kon nos por identifiká e religion berdadero?

  • Ken awe riba tera ta Dios su adoradónan berdadero?

1. Kon nos lo benefisiá si nos ta adorá Dios den e manera korekto?

YEHOVA DIOS ta profundamente interesá den nos i ke pa nos benefisiá di su guia amoroso. Si nos ta ador’é den e manera korekto, nos lo ta felis i nos lo evitá hopi problema den bida. Ademas nos lo tin su bendishon i su yudansa. (Isaias 48:17) Sin embargo, tin sientos di religion ku ta pretendé di ta siña e bèrdat tokante Dios. Pero nan ta diferensiá masha hopi den nan siñansanan tokante ken Dios ta i kiko e ta ferwagt di nos.

2. Kon nos por haña sa e manera korekto pa adorá Yehova, i ki ehèmpel por yuda nos komprondé esaki?

2 Kon bo por sa kua ta e manera korekto pa adorá Yehova? Bo no tin nodi studia i kompará siñansanan di tur e tantísimo religionnan ku tin. Solamente bo tin ku haña sa ta kiko Beibel ta siña realmente tokante adorashon berdadero. Un ehèmpel: Den hopi pais, tin problema ku plaka falsu. Si bo haña un trabou di identifiká e plaka falsu ei, kon lo bo hasié? Lo bo siña for di kabes kon tur tipo di plaka falsu ta? Nò. Lo ta mas sabí pa studia e plaka outéntiko. Unabes bo haña sa kon e plaka outéntiko ta, lo bo por rekonosé plaka falsu. Asina tambe, unabes nos haña sa kon pa identifiká e religion outéntiko òf berdadero, nos por rekonosé e religionnan ku ta falsu.

3. Segun Hesus, kiko nos tin ku hasi si nos ke Dios su aprobashon?

 3 Ta importante pa nos adorá Yehova na e manera ku e ta aprobá. Hopi hende ta kere ku tur religion ta agradá Dios, pero Beibel no ta siña esei. Anto djis deklará ku bo ta un kristian tampoko no ta basta. Hesus a bisa: “No ta tur hende ku bisa mi: ‘Señor, Señor,’ lo drenta e reino di shelu; ma esun ku hasi e boluntat di mi Tata ku ta den shelu.” P’esei, pa nos haña Dios su aprobashon, nos tin ku siña kiko Dios ta rekerí di nos i hasié. Hesus a yama esnan ku no ta hasi e boluntat di Dios hende ku ta “hasi inikidat” òf maldat. (Mateo 7:21-23) Meskos ku plaka falsu, religion falsu no tin ningun balor. Es mas, tal tipo di religion de echo ta perhudisial.

4. Kiko e palabranan di Hesus tokante e dos kamindanan ta nifiká, i na unda kada kaminda ta hiba?

4 Yehova ta duna tur hende riba tera e oportunidat di gana bida eterno. Pero pa nos haña bida eterno den Paradeis, nos tin ku adorá Dios korektamente i biba awor na un manera ku ta aseptabel p’e. Lamentablemente, hopi hende ta nenga di hasi esaki. Ta p’esei Hesus a bisa: “Drenta dor di e porta smal, pasobra hanchu ta e porta i espasioso e kaminda ku ta hiba na destrukshon, i hopi ta esnan ku ta drenta dor di dje. Pasobra chikitu ta e porta i smal e kaminda ku ta hiba na bida, i poko ta esnan ku ta hañ’é.” (Mateo 7:13, 14) Religion berdadero ta hiba na bida eterno. Religion falsu ta hiba na destrukshon. Yehova no ke pa ningun hende bai destruí, i ta p’esei e ta duna hende na tur parti e oportunidat di siña tokante dje. (2 Pedro 3:9) P’esei en realidat, e manera ku nos ta adorá Dios ta nifiká sea bida òf morto pa nos.

KON PA IDENTIFIKÁ E RELIGION BERDADERO

5. Kon nos por rekonosé esnan ku ta praktiká e religion berdadero?

5 Kon bo por haña “e kaminda ku ta hiba na bida”? Hesus a bisa ku e religion berdadero lo ta bisto na e manera  di biba di e hendenan ku ta praktik’é. E di: “Na nan fruta boso lo konosé nan. . . . Tur bon palu ta duna bon fruta.” (Mateo 7:16, 17) Ku otro palabra, lo rekonosé hende ku ta praktiká e religion berdadero na nan kreensianan i nan kondukta. Ounke adoradónan berdadero no ta perfekto i nan ta kometé eror, komo grupo nan ta buska pa hasi e boluntat di Dios. Laga nos konsiderá seis karakterístika ku ta identifiká esnan ku ta praktiká e religion berdadero.

6, 7. Kon sirbidónan di Dios ta mira Beibel, i kon Hesus a pone un bon ehèmpel den esaki?

6 Sirbidónan di Dios ta basa nan siñansanan riba Beibel. Beibel mes ta bisa: “Tur Skritura ta inspirá pa Dios i ta útil pa siñansa, pa reprendementu, pa korekshon, pa eduká den hustisia, pa e hende di Dios por ta perfekto, ekipá pa tur bon obra.” (2 Timoteo 3:16, 17) Apòstel Pablo a skirbi na su kompañeronan kristian: “Ora boso a risibí for di nos e palabra di Dios su mensahe, boso a asept’é no komo palabra di hende, ma pa loke e ta berdaderamente, e palabra di Dios.” (1 Tesalonisensenan 2:13) Pues anto, kreensia- i práktikanan di e religion berdadero no ta basá riba punto di bista ni tradishon humano. Nan ta basá riba Dios su Palabra inspirá, Beibel.

7 Hesukristu a pone e ehèmpel korekto dor di basa su siñansanan riba e Palabra di Dios. Den orashon na su Tata selestial, el a bisa: “Bo palabra ta bèrdat.” (Juan 17:17) Hesus a kere den e Palabra di Dios, i tur loke el a siña tabata kuadra ku e Skritura. Hopi biaha Hesus a bisa: “Ta pará skirbí.” (Mateo 4:4, 7, 10) Anto kaba Hesus tabata sita un teksto di Beibel. Di igual manera, Dios su pueblo djawe no ta siña hende nan propio ideanan. Nan ta kere ku Beibel ta e Palabra di Dios, i nan ta basa nan siñansanan firmemente riba loke e ta bisa.

8. Kiko adorá Yehova ta enserá?

8 Hende ku ta praktiká e religion berdadero ta adorá  Yehova so i ta hasi su nòmber konosí. Hesus a deklará: “Adorá SEÑOR [“Yehova,” NW] bo Dios, i sirbi e so.” (Mateo 4:10) Pues, sirbidónan di Dios no ta adorá ningun otro ku no ta Yehova. E adorashon aki ta enserá ku nan ta laga hende sa kiko e nòmber di e Dios berdadero ta i ki sorto di Dios e ta. Salmo 83:⁠18 ta deklará: “Abo so, kende su nòmber ta SEÑOR [“Yehova,” NW], ta e Haltísimo riba henter tera.” Hesus tabata un ehèmpel den yuda hende siña konosé Dios, manera el a bisa den orashon: “Mi a manifestá bo nòmber na e hendenan ku bo a duna mi for di mundu.” (Juan 17:6) Asina tambe, adoradónan berdadero djawe ta siña hende tokante Dios su nòmber, su propósito i su kualidatnan.

9, 10. Den ki maneranan kristiannan berdadero ta demostrá amor pa otro?

9 Dios su pueblo ta demostrá amor sinsero i sin egoismo na otro. Hesus a bisa: “Na esaki tur hende lo sa ku boso ta mi disipel, si boso tin amor un pa otro.” (Juan 13:35) E kristiannan di promé tabatin e amor ei pa otro. E tipo di amor ku Dios ta instruí nos pa nos tin ta superá bareranan rasial, sosial i nashonal, anto e ta hala hende huntu den un laso inkebrantabel di berdadero hermandat. (Kolosensenan 3:14) Miembronan di religion falsu no tin un hermandat amoroso asina. Kon nos por sa esei? Pasobra nan ta mata otro debí na diferensianan nashonal òf étniko. Kristiannan berdadero no ta kue arma pa mata nan rumannan kristian ni ningun otro hende. Beibel ta deklará: “Na esaki e yunan di Dios i e yunan di Diabel ta konosí: esun ku no ta praktiká hustisia no ta di Dios, ni esun ku no ta stima su ruman. . . . Nos mester stima otro; no manera Kain, kende tabata di e malbado, i a mata su ruman.”—1 Juan 3:10-12; 4:20, 21.

10 Klaru ku amor sinsero ta nifiká mas ku keda sin mata otro hende. Kristiannan berdadero boluntariamente ta usa  nan tempu, energia i rekursonan pa yuda otro i animá otro. (Hebreonan 10:24, 25) Nan ta yuda otro den tempu di angustia, i nan ta trata otro hende ku onestidat. De echo, nan ta apliká den nan bida e konseho di Beibel pa “hasi bon na tur hende.”—Galationan 6:10.

11. Dikon ta importante pa nos aseptá Hesukristu komo esun ku Dios ta usa pa salba nos?

11 Kristiannan berdadero ta aseptá Hesukristu komo esun ku Dios ta usa pa salba nos. Beibel ta bisa: “No tin salbashon den ningun otro; pasobra no tin bou di shelu ningun otro nòmber ku a wòrdu duná na hende, pa medio di kual nos mester wòrdu salbá.” (Echonan 4:12) Manera nos a mira den Kapítulo 5, Hesus a duna su bida komo un reskate pa humanidat obediente. (Mateo 20:28) Ademas, Hesus ta Dios su Rei nombrá den e Reino selestial ku lo goberná henter e tera. I un rekisito di Dios ta pa nos obedesé Hesus i apliká su siñansanan si nos ke haña bida eterno. Ta p’esei Beibel ta deklará: “Esun ku kere den e Yu tin bida eterno; ma esun ku no obedesé e Yu lo no mira bida.”—Juan 3:36.

12. Kiko no ser parti di mundu ta enserá?

12 Adoradónan berdadero no ta parti di mundu. Den Hesus su huisio dilanti di e gobernante romano Pilato, Hesus a bisa: “Mi reino no ta di e mundu aki.” (Juan 18:36) Sin importá den kua pais Hesus su berdadero siguidónan ta biba, nan ta súpditonan di Hesus su Reino selestial i pues nan ta keda estriktamente neutral den e asuntunan polítiko di mundu. Nan no ta tuma parti den e konfliktonan di mundu. Sin embargo, Yehova su adoradónan no ta interferí ku loke otro hende ta skohe pa hasi den asuntu di djòin un partido polítiko, presentá nan mes komo kandidato polítiko òf votamentu. I ounke Dios su adoradónan berdadero ta neutral den polítika, nan ta kumpli ku lei. Dikon? Pasobra e Palabra di Dios ta manda nan “someté nan mes  na e outoridatnan ku ta goberná.” (Romanonan 13:1) Ora tin un konflikto entre loke Dios ta rekerí i loke e sistema polítiko ta rekerí, adoradónan berdadero ta sigui e ehèmpel di e apòstelnan, kendenan a bisa: “Nos mester obedesé Dios mas ku hende.”—Echonan 5:29; Marko 12:17.

13. Kon Hesus su berdadero siguidónan ta mira e Reino di Dios, i p’esei ki akshon nan ta tuma?

13 Hesus su berdadero siguidónan ta prediká ku e Reino di  Dios ta e úniko speransa pa humanidat. Hesus a predisí: “E evangelio aki di e reino lo wòrdu prediká den henter mundu komo un testimonio na tur nashon, i e ora ei e fin lo yega.” (Mateo 24:14) En bes di animá hende pa stèns riba gobernantenan humano pa solushoná nan problemanan, berdadero siguidónan di Hesukristu ta proklamá Dios su Reino selestial komo e úniko speransa pa humanidat. (Salmo 146:3) Hesus a siña nos pidi den orashon pa e gobièrnu perfekto ei ora el a bisa: “Ku bo reino bin. Ku bo boluntat sosodé na tera meskos ku den shelu.” (Mateo 6:10) E Palabra di Dios a predisí ku e Reino selestial aki “lo garna i pone un fin na tur e reinonan aki [ku ta eksistí awor], ma e mes lo dura pa semper.”—Daniel 2:44.

14. Kua grupo religioso abo ta kere ta kumpli ku e rekisitonan di adorashon berdadero?

14 A base di loke nos a kaba di konsiderá, puntra bo mes: ‘Kua grupo religioso ta basa tur su siñansanan riba Beibel i ta hasi Yehova su nòmber konosí? Kua grupo ta ekspresá amor den e manera ku Yehova ta siña nos, ta ehersé fe den Hesus, no ta parti di mundu i ta proklamá ku e Reino di Dios ta e úniko speransa berdadero pa humanidat? Di tur e gruponan religioso na mundu, kua ta esun ku ta kumpli ku tur e rekisitonan aki?’ Echo ta mustra bon kla ku ta Testigunan di Yehova.—Isaias 43:10-12.

KIKO ABO LO HASI?

15. Kiko Dios ta rekerí fuera di kere ku e ta eksistí?

15 Djis kere den Dios no ta basta pa agrad’é. De echo, Beibel ta bisa ku asta e demoñonan ta kere ku Dios ta eksistí. (Santiago 2:19) Pero ta bisto ku nan no ta hasi Dios su boluntat ni nan no tin su aprobashon. Pa nos haña Dios su aprobashon, no solamente nos tin ku kere ku e ta eksistí sino tambe nos tin ku hasi su boluntat. Tambe nos tin ku separá nos mes di religion falsu i aseptá adorashon berdadero.

16. Kiko un hende mester hasi relashoná ku partisipashon den religion falsu?

 16 Apòstel Pablo a mustra ku nos no mag partisipá den adorashon falsu. El a skirbi: “Sali for di meimei di nan i separá boso mes, SEÑOR ta bisa. I no mishi ku loke ta impuru; i lo mi risibí boso.” (2 Korintionan 6:17; Isaias 52:11) P’esei kristiannan berdadero ta evitá tur loke ta konektá ku adorashon falsu.

17, 18. Kiko ‘Babilonia e Grandi’ ta, i dikon ta urgente pa “sali for di dje”?

17 Beibel ta mustra ku tur e tantísimo formanan di religion falsu ku tin ta parti di ‘Babilonia e Grandi.’ * (Revelashon 17:5) E nòmber ei ta rekordá nos di e antiguo stat di Babilonia, kaminda religion falsu a kuminsá despues di e Diluvio di tempu di Noe. Hopi siñansa i práktika ku awe ta komun den religion falsu a originá hopi tempu pasá den Babilonia. Por ehèmpel, e babilonionan tabata adorá trinidatnan di dios, esta, tres dios den un. Awe, e doktrina di Trinidat ta e doktrina prinsipal di hopi religion. Pero Beibel ta siña bon kla ku tin un solo Dios berdadero, Yehova, i ku Hesukristu ta su Yu. (Juan 17:3) Tambe e babilonionan tabata kere ku hende tin un alma inmortal ku ta keda na bida despues ku e kurpa muri i ku e por sufri den un lugá di tormento. Awe, mayoria religion ta siña e kreensia di e alma òf spiritu inmortal ku por sufri den fièrnu di kandela.

18 Siendo ku e adorashon di antiguo Babilonia a plama rònt mundu, ta apropiá pa identifiká Babilonia e Grandi di tempu moderno komo e imperio mundial di religion falsu. I Dios a predisí ku e imperio di religion falsu aki lo yega na un fin repentino. (Revelashon 18:8) Bo ta mira dikon ta sumamente importante pa bo separá bo mes for di tur parti  di Babilonia e Grandi? Yehova Dios ke pa bo ‘sali lihé for di dje’ miéntras ku tin tempu ainda.​—Revelashon 18:4.

Dor di sirbi Yehova huntu ku su pueblo lo bo gana muchu mas di loke bo por pèrdè

19. Kiko lo bo gana dor di sirbi Yehova?

19 Bo desishon pa stòp di praktiká religion falsu lo por tin komo konsekuensia ku algun hende ta disidí di stòp di asosiá ku bo. Sin embargo, dor di sirbi Yehova huntu ku su pueblo lo bo gana muchu mas di loke bo por pèrdè. Meskos ku e promé disipelnan di Hesus ku a bandoná otro kos pa siguié, bo tambe lo bin haña hopi ruman hòmber i ruman muhé spiritual. Lo bo bira parti di un famia mundial grandi ku ta konsistí di miónes di kristian berdadero, kendenan ta demostrá berdadero amor na bo. I lo bo tin e speransa maravioso di bida eterno den e sistema nobo “ku ta bin.” (Marko 10:28-30) Podisé ku tempu e hendenan ku a bandoná bo debí na bo kreensianan, lo buska pa sa kiko Beibel ta siña i bira adoradó di Yehova.

20. Ki speransa tin den futuro pa esnan ku ta praktiká e religion berdadero?

20 Beibel ta siña ku Dios pronto lo trese un fin na e mal sistema di kosnan aki i lo remplas’é ku un hustu mundu nobo bou di e gobernashon di su Reino. (2 Pedro 3:9, 13) Ki un mundu maravioso esei lo ta! I den e hustu sistema nobo ei, lo tin un solo religion, un solo forma di adorashon berdadero. Lo ta sabí di bo parti pa dal e pasonan nesesario pa asosiá ku e adoradónan berdadero for di awor, no ta asina?

^ par. 17 Pa mas informashon tokante dikon Babilonia e Grandi ta representá e imperio mundial di religion falsu, wak e Apèndiks, página 219-20.