Bai na kontenido

Bai na kontenido

Stima Yehova ku Henter Boso Kurason

Stima Yehova ku Henter Boso Kurason

DEUTERONOMIO 13:3

MAINTA

 • 9:40 Músika

 • 9:50 Kantika 109 i Orashon

 • 10:00 ‘Loke Amor pa Dios Ta Nifiká’

 • 10:15 Stima Yehova Ta Nifiká Stima Bo Ruman

 • 10:30 “Stima Bo Próhimo Manera Bo Mes”

 • 10:55 Kantika 82 i Anunsio

 • 11:05 “Amor Ta Tapa un Multitut di Piká”

 • 11:35 Diskurso di Boutismo

 • 12:05 Kantika 50

 ATARDI

 • 1:20 Músika

 • 1:30 Kantika 62

 • 1:35 Eksperensia

 • 1:45 Resúmen di E Toren di Vigilansia

 • 2:15 Simposio: Alabá Yehova Durante Henter Bo Bida

  • Komo Mucha

  • Komo Tiner

  • Komo Adulto

 • 3:00 Kantika 10 i Anunsio

 • 3:10 Stima Yehova ku Henter Bo Kurason

 • 3:55 Kantika 37 i Orashon