Bai na kontenido

Bai na kontenido

Skirbi e Kontestanan pa e Preguntanan Akí

Skirbi e Kontestanan pa e Preguntanan Akí
  1. Dikon nos por tin sigur ku Yehova lo yuda nos desplegá kurashi? (Sal. 138:3)

  2. Kon nos por tin kurashi meskos ku e fiel sirbidónan di Dios di pasado? (Echo. 4:31)

  3. Kon nos por prediká ku kurashi? (1 Tes. 2:2)

  4. Kiko por yuda nos aktua ku kurashi ora nos haña nos ku preshon? (1 Ped. 2:21-23)

  5. Ki rekompensa nos lo haña si nos tin kurashi? (Heb. 10:35)