Bai na kontenido

E Reino Ya Tin 100 Aña Ta Goberná i Lo e Sigui Goberná

Awor ku e Reino tin 100 aña ta goberná kaba, kiko el a logra?