Bai na kontenido

Bai na kontenido

Nos Universo A Ser Kreá?

Nos Universo A Ser Kreá?

Universo ta inmenso i impreshonante. Kon universo a bini na eksistensia? Nos por kere loke Beibel ta bisa tokante orígen di universo?