Bai na kontenido

Bai na kontenido

Hesukristu Ta Dios?

Hesukristu Ta Dios?

Hopi hende ta pensa ku Hesus ta e persona ku tabatin mas influensia riba hende. Pero, Hesus ta Dios Todopoderoso? Òf e tabata simplemente un bon hende?