Bai na kontenido

Bai na kontenido

Kiko e Reino di Dios Ta?

Kiko e Reino di Dios Ta?

Hesus a papia mas tantu tokante e Reino di Dios ku kualke otro kos. Kiko ta e Reino? Kon abo por benefisiá di dje?