Bai na kontenido

Bai na kontenido

Kiko Ta Pasa ku Nos Ora Nos Muri?

Kiko Ta Pasa ku Nos Ora Nos Muri?

Kiko ta pasa ku nos ora nos muri? E kontesta ku Beibel ta duna ta un siguransa i konsuelo.