Bai na kontenido

Bai na kontenido

Dikon Hesus A Muri?

Dikon Hesus A Muri?

Beibel ta duna hopi importansia na e morto di Hesus. Su morto tabatin un propósito?