Bai na kontenido

Bai na kontenido

Kon Prehuisio Por Ser Eliminá?

Kon Prehuisio Por Ser Eliminá?

Miónes di hende a hasi esfuerso pa apliká e konsehonan ku nos a haña den e artíkulonan anterior i a logra vense prehuisio. Pero ta klaru ku nos mes no por kita tur prehuisio ku tin na mundu. Akaso esei ke men ku no tin solushon?

Un Gobièrnu Perfekto

Gobièrnu di hende no a logra kita prehuisio. Pero esei ke men ku ningun gobièrnu lo no por eliminá prehuisio?

Pa un gobièrnu logra eliminá prehuisio lo e mester hasi lo siguiente:

  1. 1. Motivá hende pa haña deseo di kambia loke nan ta pensa di otro hende i loke nan ta sinti pa nan.

  2. 2. Kura e heridanan ku ta pone nos trata hende malu.

  3. 3. Tin un bon lider ku no tin prehuisio.

  4. 4. Uni hende di tur nashon.

Beibel ta sigurá nos ku Dios a establesé e gobièrnu perfekto ei. Beibel ta yama e gobièrnu ei “e Reino di Dios.”​—Lukas 4:43.

Wak kiko e Reino di Dios lo sòru p’e.

1. Ekselente Edukashon

“E habitantenan di mundu [lo] siña hustisia.”—ISAÍAS 26:9.

“Kaminda hustisia ta reina, ei pas, trankilidat i seguridat lo floresé pa semper.”—ISAÍAS 32:17, BPK.

Kiko esei ta nifiká? Ku e Reino di Dios lo siña hende kiko ta korekto. Ora hende por distinguí loke ta bon i loke ta malu, esta, loke ta hustu i loke ta inhustu, nan manera di wak hende ta kambia. Tur hende lo sa e ora ei ku ta korekto pa stima tur hende, sin importá nan rasa òf kultura.

2. Lo No Tin Inhustisia

Dios lo “seka tur lágrima for di nan wowo, i lo no tin morto mas; ni tristesa ni sklamashon ni doló lo no tin mas. E kosnan ku tabata pasa ántes no t’ei mas.”—REVELASHON 21:4.

Kiko esei ta nifiká? Ku e Reino di Dios lo kita tur doló ku inhustisia ta kousa. Ningun hende ku tabata víktima di inhustisia lo no tin motibu mas pa sinti odio.

3. Un Bon Lider

“E lo no husga segun loke su wowo ta mira, ni hasi desishon segun loke su orea ta tende; ma ku hustisia e lo husga e pobernan, i disidí ku onestidat pa e afligínan di e tera.”—ISAÍAS 11:3, 4.

Kiko esei ta nifiká? Hesukristu, Rei di e Reino selestial di Dios, lo goberná tera na un manera hustu sin diskriminá hende. Hesus lo no faboresé un nashon riba un otro, i hende rònt mundu lo obedesé su leinan.

4. Union

E Reino di Dios ta siña hende pa nan tin “e mesun mentalidat i e mesun amor, siendo kompletamente uní, ku e mesun pensamentu.”—FILIPENSENAN 2:2.

Kiko esei ta nifiká? E siudadanonan di e Reino di Dios lo no djis parse di ta uní; nan lo ta “kompletamente uní” pasobra nan lo stima otro di bèrdat.