Bai na kontenido

Bai na kontenido

Ehèmpel di Presentashon pa Sirbishi

Ehèmpel di Presentashon pa Sirbishi

●○○ PROMÉ KÒMBERSASHON

Pregunta: Kiko ta e propósito di bida?

Teksto: Gén 1:27, 28

Base pa Rebishita: Dikon nos por tin sigur ku Dios lo kumpli ku su propósito?

○●○ PROMÉ REBISHITA

Pregunta: Dikon nos por tin sigur ku Dios lo kumpli ku su propósito?

Teksto: Hos 21:45

Base pa Rebishita: Kiko Dios a primintí di hasi den futuro?

○○● DI DOS REBISHITA

Pregunta: Kiko Dios a primintí di hasi den futuro?

Teksto: Rev 21:4

Base pa Rebishita: Kon nos por risibí e bendishonnan ku Dios a primintí?