Bai na kontenido

Bai na kontenido

 KAPÍTULO 18

Bo Ta Kòrda Bisa Danki?

Bo Ta Kòrda Bisa Danki?

BO A kome awe?— Bo sa ta ken a prepará e kuminda?— Por ta bo mama òf un otro hende. Pero, pakiko bo mester bisa Dios danki p’e kuminda?— Dor ku ta Dios ta pone mata krese pa nos haña kuminda. Pero nos mester gradisí esun ku a prepará e kuminda i esun ku a saka kuminda pa nos tambe.

Tin biaha nos ta lubidá di bisa danki ora hende hasi kos bon pa nos, no? Tempu ku e Gran Maestro tabata na tera, un par di hende leproso a lubidá di bisa danki.

Bo sa kiko ta un leproso?— Leproso ta hende ku tin un malesa ku yama lepra. E malesa ei por pone asta hende su karni kai for di nan wesu. Tempu Hesus tabata na tera, hende leproso tabatin ku biba apart for di otro hende. Anto ora un leproso a mira un otro hende ta bini, e mester a grit’é p’e keda leu. Nan tabatin ku hasi asina pa otro hende no yega muchu serka anto pega ku nan malesa.

Hesus tabata trata hende leproso ku hopi bondat. Un dia ku Hesus tabata bai Yerusalèm, e mester a pasa dor di un pueblo chikitu. Ora el a yega serka di e pueblo, dies leproso a bin serka dje. Nan a tende ku Hesus tabatin poder di Dios pa kura tur tipo di malesa.

E leprosonan no a yega serka di Hesus. Nan a keda para un tiki leu. Pero nan tabata konfia ku Hesus por a kura nan lepra. P’esei, ora e leprosonan a mira e Gran Maestro, nan a grit’é: ‘Hesus, Maestro, yuda nos!’

 Bo ta sinti duele di hende malu?— Wèl, Hesus tabatin duele di nan. E tabata sa kon malu hende ku lepra ta pasa. P’esei el a kontestá nan: “Bai i mustra boso mes na e saserdotenan.”—Lukas 17:11-14.

Kiko Hesus ta bisa e leprosonan aki hasi?

Dikon Hesus a bisa nan hasi e kos ei? Ta dor di e lei ku Yehova a duna Su pueblo tokante hende ku lepra. E lei a bisa ku un saserdote di Dios mester a wak kurpa dje leproso. Ta e saserdote mester a bisa e leproso ki ora su malesa a kura kompleto. Ora el a bira bon e por a bai biba huntu ku hende salú atrobe.—Levítiko 13:16, 17.

Pero e leprosonan aki tabatin e malesa ainda. Nan a bai  serka e saserdote tòg, manera Hesus a bisa nan?— Sí, nan a hasié mesora. Ta parse ku e hòmbernan aki a konfia ku Hesus lo kura nan malesa. Kiko a sosodé?

Wèl, ora nan tabata kana bai serka e saserdote, nan malesa a kita. Nan kueru a kura. Nan a bira bon! Dor ku nan a konfia ku Hesus tabatin poder pa kura nan, nan a haña un rekompensa. Esta kontentu nan a bira, no! Pero, kiko nan mester a hasi e ora ei pa mustra ku nan ta gradisidu? Kiko abo lo a hasi?—

Kiko e leproso aki a kòrda hasi?

Un di e hòmbernan ku a kura a bai bèk serka Hesus. El a kuminsá duna gloria na Yehova dor di bisa kos bon tokante Dios. I el a hasi bon di duna gloria na Dios, pasobra ta Dios a duna Hesus poder pa kur’é. E hòmber a kai na rudia tambe dilanti e Gran Maestro i gradisié. E tabata masha gradisidu pa loke Hesus a hasi.

Pero kiko a para di e otro nuebe hòmbernan? Hesus a puntra: ‘No ta dies leproso a kura? Unda e nuebe otronan a keda? Ta un so a bin bèk pa duna gloria na Dios?’

 Sí, ta asina mes. Di e dies hòmbernan, ta unu so a duna Dios gloria, òf alabansa, i a bini bèk pa bisa Hesus danki. Anto e hòmber ei tabata samaritano, un hende di un otro tera. E otro nuebe hòmbernan no a gradisí ni Dios, ni Hesus.—Lukas 17:15-19.

Manera kua dje hòmbernan ei abo ta? Nos ke ta manera e samaritano. Òf nò?— P’esei, ora un hende hasi un kos bon pa nos, kiko nos mester kòrda hasi?— Nos mester lag’é sa ku nos ta gradisidu. Hopi bes hende ta lubidá di bisa danki. Pero ta bon pa nos bisa danki. Yehova Dios i su Yu Hesus ta keda kontentu ora nos hasié.

Kon bo por hasi manera e leproso ku a bini bèk serka Hesus?

Si bo para pensa, lo bo kòrda yen di kos ku hende a yega di hasi pa bo. Por ehèmpel, bo a yega di bira malu?— Kisas nunka bo no a yega di bira mes malu ku e dies leprosonan. Pero kisas bo a yega di haña un ferkout pisá, òf haña doló di stoma. Un hende a kuida bo?— Por ta nan a duna bo remedi i hasi mas kos pa bo. Bo a keda kontentu ku nan a yuda bo bira bon?—

E samaritano a hasi Hesus kontentu dor di bis’é danki ku el a kur’é. Bo ta kere ku bo mama òf bo tata lo keda kontentu si bo bisa nan danki ora nan hasi kos pa bo?— Sí, nan lo bira kontentu.

Dikon ta importante pa kòrda bisa danki?

Tin hende ta hasi kos pa bo tur dia, òf tur siman. Kisas ta nan  trabou nan ta hasi, i kisas nan ta parse asta kontentu di hasi e kosnan ei. Pero lo bo por lubidá di bisa nan danki. Kisas bo maestro na skol ta traha duru pa yuda bo siña. Ta su trabou e ta hasi. Pero lo e keda kontentu si bo bis’é danki ku e ta yuda bo siña.

Tin bes loke hende ta hasi pa bo ta djis kos chikitu. Hende sa tene porta habrí pa bo? Hende sa sirbi bo kuminda ora di kome? Ta bon pa nos bisa danki asta pa e kos chikitunan ei.

Si nos kòrda bisa hende na tera danki, tin mas chèns ku nos lo kòrda bisa nos Tata den shelu tambe danki. I tin masha hopi kos ku nos mester gradisí Yehova p’e! El a duna nos bida i tur kos bon ku ta hasi bida dushi. P’esei, nos tin tur motibu pa duna Dios gloria dor di papia kos bon tokante dje tur dia.

Pa bo haña sa mas tokante mustra gradisimentu, lesa Salmo 92:1; Efesionan 5:20; Kolosensenan 3:17 i 1 Tesalonisensenan 5:18.