Bai na kontenido

Bai na kontenido

 KAPÍTULO 84

Ser Disipel di Hesus Ta un Asuntu Serio

Ser Disipel di Hesus Ta un Asuntu Serio

LUKAS 14:25-35

  • E RESPONSABILIDAT DI SER UN DISIPEL

Ora Hesus tabata kome na kas di un di e lidernan di e fariseonan, el a siña e hendenan vários lès importante. Despues, el a sigui su biahe pa Herúsalèm. Un multitut grandi di hende a bai huntu kuné. Pa ki motibu? Akaso nan tabata ke bira un berdadero disipel di Hesus, sin importá kiko esei lo a rekerí di nan?

Na kaminda, Hesus a bisa algu ku kisas a shòk algun di e hendenan. El a bisa: “Si un hende bini serka mi, i e no ta odia su tata, mama, esposa, yu, ruman hòmber, ruman muhé, ni su mes alma, e no por ta mi disipel.” (Lukas 14:26) Kiko Hesus tabata ke men ku e palabranan akí?

Wèl, Hesus no tabata ke men ku hende ku bira su siguidó literalmente mester odia nan famia. Nò, e tabata ke men ku su siguidónan mester “odia” nan famia den e sentido ku nan mester stima é mas ku nan famia. Nan no mester ta manera e hòmber den su ilustrashon ku a nenga di aseptá e invitashon pa un komementu importante pasobra el a kaba di kasa. (Lukas 14:20) E Skritura ta bisa ku Yakòb, antepasado di e hudiunan, tabata ‘odia’ Lea i stima Raquel. Esei a nifiká ku Yakòb tabata stima Raquel mas ku e tabata stima Lea.—Génesis 29:31, NW; nota.

Ripará ku Hesus a bisa tambe ku un disipel mester odia “su mes alma,” òf bida. Esaki ta nifiká ku un berdadero disipel mester stima Hesus mas ku su propio bida; e mester ta asta dispuesto pa muri si ta nesesario. Pues, ser un disipel di Kristu ta un asuntu serio. No ta un desishon ku un persona mester tuma sin pensa. Sí, promé ku un persona tuma un desishon asina, e mester pensa profundamente riba e responsabilidatnan ku esaki ta trese kuné.

Un disipel di Hesus por hañ’é ku persekushon i difikultat. Hesus a bisa: “Esun ku no karga su staka di tormento i sigui mi no por ta mi disipel.” (Lukas 14:27) Pues, meskos ku Hesus, kristiannan berdadero mester ta dispuesto pa soportá difikultat òf reproche. Es mas, Hesus a bisa ku su enemigunan lo a mat’é.

Sí, e multitut ku tabata biaha ku Hesus mester a pensa seriamente riba loke ser un disipel di Kristu a nifiká. Hesus a duna un ilustrashon pa enfatisá esaki. El a bisa: “Kua di boso ku ke traha un toren no ta sinta kalkulá e gastu promé pa wak si e tin sufisiente pa kab’é? Sino, por sosodé ku e ta pone su fundeshi ma no por kab’é.” (Lukas 14:28, 29) Pues, promé ku e personanan ku tabata biaha huntu ku Hesus, rumbo pa Herúsalèm, por a bira su disipel, nan mester tabata konvensí ku nan lo por a kumpli ku e responsabilidatnan ku esei lo a trese kuné. I pa hasi e punto mas kla, Hesus a konta un otro ilustrashon.

El a bisa: “Kua rei ku ta marcha bai guera kontra un otro rei no ta sinta konsultá ku otro hende promé pa wak si ku 10.000 sòldá e por enfrentá  esun ku ta bini kontra dje ku 20.000? Pasobra si e wak ku e no por hasi esaki, e ora ei e ta manda un delegashon—miéntras ku esun ta leu ainda—i pidi pa sera pas.” Pa resaltá su punto Hesus a bisa: “Asina tambe, ningun di boso ku no renunsiá tur su pertenensianan no por ta mi disipel.”—Lukas 14:31-33.

Ta klaru ku e palabranan akí no a konta solamente pa e multitut ku tabata huntu ku Hesus. Tur hende ku siña konosé Kristu mester ta dispuesto pa hasi loke el a bisa. Sí, nan mester ta dispuesto pa sakrifiká tur loke nan tin—nan pertenensianan i asta nan bida—si nan ke bira su disipel. Esei ta algu ku nos mester pensa riba dje i hasi orashon tokante dje.

Despues, Hesus a kuminsá papia di salu, un tópiko ku el a trata kaba den su Sermon Riba Seru, den kua el a bisa ku su disipelnan ta “e salu di tera.” (Mateo 5:13) Probablemente e tabata ke men ku, meskos ku salu literal, su disipelnan tin un efekto preservativo riba hende, protehando nan di daño spiritual i moral. Awor ku su sirbishi riba tera tabata yegando su final, el a bisa: “Salu ta bon sigur. Ma si asta salu pèrdè su smak, ku kiko lo dun’é su smak bèk?” (Lukas 14:34) Hesus su oyentenan tabata sa di algun tipo di salu ku no tabata bon pa uso pasobra esakinan tabata mesklá ku otro supstansia.

Hesus tabata ke bisa ku asta e personanan ku tin hopi tempu ta siguié mester hasi esfuerso kontinuo pa keda ku nan determinashon pa sigui padilanti. Si nan no keda ku e determinashon ei, nan ta bira meskos ku salu ku a pèrdè smak i no por hasi uso mas di nan. Mundu lo por hasi bofon di nan. Es mas, nan por pèrdè e aprobashon di Dios i asta trese reproche riba su nòmber. I pa mustra ku un disipel mester evitá esei a todo kosto, Hesus a bisa: “Laga esun ku tin orea pa skucha, skucha.”—Lukas 14:35.