Bai na kontenido

Bai na kontenido

 KAPÍTULO 130

Hesus A Ser Entregá i Nan A Bai Kuné pa Mat’é

Hesus A Ser Entregá i Nan A Bai Kuné pa Mat’é

MATEO 27:31, 32 MARKO 15:20, 21 LUKAS 23:24-31 HUAN 19:6-17

  • PILATO TA PURBA DI PONE HESUS DEN LIBERTAT

  • NAN TA KONDENÁ HESUS NA MORTO

Ni e maltrato kruel i e mofa ku Hesus a soportá ni Pilato su intentonan pa lag’é den libertat no tabatin ningun efekto riba e saserdotenan prinsipal i nan kompinchinan. Kueste loke kueste, nan tabata ke mira Hesus morto. Nan a keda grita: “Klab’é na staka! Klab’é na staka!” Pero Pilato a bisa nan: “Boso mes bai kuné i klab’é na staka, pasobra ami no ta haña ningun motibu pa konden’é.”—Huan 19:6.

Komo ku e hudiunan no a logra konvensé Pilato pa laga mata Hesus a base di un krímen kontra gobièrnu romano, nan a bini ku un otro akusashon falsu. Nan a bolbe bini ku e akusashon ku nan a presentá na prinsipio dilanti di Sanedrin kontra Hesus, esta ku, segun nan, Hesus a blasfemá kontra Dios. Nan a bisa: “Nos tin un lei, i segun e lei ei, e mester muri, pasobra el a pretendé ku e ta yu di Dios.” (Huan 19:7) Tabata promé biaha ku Pilato a tende e akusashon ei.

Pilato a bolbe bai den su palasio pa buska un manera pa pone Hesus den libertat. Pilato a haña ku Hesus a soportá hopi maltrato. Ademas, Pilato su kasá mes a soña ku Hesus. (Mateo 27:19) Awor, kiko di e akusashon nobo ku e hudiunan a bini kuné, esta, ku Hesus tabata bisa ku e ta “yu di Dios”? Pilato tabata sa ku Hesus tabata di Galilea. (Lukas 23:5-7) Tòg el a puntra Hesus: “Di unda bo ta?” (Huan 19:9) Akaso Pilato tabata ke sa si Hesus a yega di biba promé i si di un manera òf otro e tabata di orígen divino?

Mas promé, Hesus mes a bisa Pilato ku e ta un rei i ku su Reino no ta parti di e mundu akí. P’esei, Hesus no a kontestá Pilato su pregunta ya ku e no a mira nesesidat di elaborá riba loke el a bisa Pilato anteriormente. Ma Pilato a sintié ofendí pasobra Hesus no a kontest’é. Indigná i dominá pa orguyo, el a puntra Hesus: “Bo no ta papia ku mi? Bo no sa ku mi tin outoridat di pone bo den libertat i outoridat di klaba bo na staka?”—Huan 19:10.

Hesus a kontest’é: “Lo bo no tabatin ningun outoridat riba mi si no ta pasobra bo a risibí esei djariba. Ta p’esei e hende ku a entregá mi den bo man ta mas kulpabel ainda.” (Huan 19:11) Probablemente, Hesus no tabatin un hende spesífiko na mente ora el a papia e palabranan ei, pasobra tantu Kaifas i Kaifas su kompinchinan komo Hudas Iskariot tabata kulpabel. Pa Hesus, nan tabata mas kulpabel ku Pilato.

Hesus su palabranan i su trankilidat a impreshoná Pilato. Anto Pilato a haña mas miedu ainda ku Hesus lo por tabata di orígen divino. P’esei, el a bolbe hasi un intento pa pone Hesus den libertat. Pero e hudiunan a bini ku un otro kos ku mester a spanta Pilato. Nan a menas’é: “Si bo laga e hòmber akí den libertat, bo no ta amigu di Sésar. Ken ku hasi su mes rei ta kontra Sésar.”—Huan 19:12.

Pilato a bolbe trese Hesus pafó. Anto Pilato a kai sinta riba e stul di hues i a bisa e multitut: “Ata boso rei!” E hudiunan, kendenan tabata determiná pa mata Hesus, a grita: “Kaba kuné! Kaba kuné! Klab’é na staka!” Pilato a puntra nan: “Boso ke pa mi klaba boso rei na staka?” Maske e hudiunan a sufri hopi tempu bou di e gobernashon romano, e saserdotenan prinsipal a kontest’é yen di kurashi: “Nos no tin otro rei ku no ta Sésar.”—Huan 19:14, 15.

Pilato a kobardiá i a hasi loke e hudiunan a pidi: El a entregá Hesus pa ser ehekutá. E sòldánan a kita e mantel for di Hesus su kurpa i a bistié su paña djariba. Anto ora nan tabata bai ku Hesus, e mes tabatin ku karga su staka.

Tabata kasi mèrdia, riba djabièrnè 14 di nisan. Ta for di djaweps mainta trempan Hesus tabata riba pia, i el a pasa den un sufrimentu tras di otro. P’esei, e tabatin un lucha pa karga e staka pisá.  Dado momento, e no tabatin forsa mas. P’esei, e sòldánan a obligá un hòmber ku tabata pasando ei banda, un tal Simon, prosedente di Sirene, Afrika, pa karga Hesus su staka hiba na e lugá di ehekushon. Hopi hende a sigui nan; algun di e hendenan akí tabata bati nan pechu di tristesa, lamentando loke tabata tumando lugá.

Hesus a bisa e muhénan ku tabata yora: “Yu muhénan di Herúsalèm, no yora pa mi. Al kontrario, yora pa boso mes i pa boso yunan, pasobra lo bini dianan den kua hende lo bisa: ‘Felis ta e muhénan steril, esnan ku no a duna lus i esnan ku no a duna yu pechu!’ Anto nan lo kuminsá bisa e serunan: ‘Kai riba nos!,’ i e seritunan: ‘Tapa nos!’ Si nan ta hasi e kosnan akí ora e palu ta bèrdè, kiko lo sosodé ora e seka?”—Lukas 23:28-31.

Hesus tabata papiando di e nashon hudiu. E nashon akí tabata manera un palu ku tabata muriendo pero ku ainda tabata bèrdè. Den ki sentido? Wèl, e tempu ei, tantu Hesus komo algun hudiu ku a pone fe den Hesus tabata forma parti di e nashon hudiu. Pero ora Dios lo a saka nan for di e nashon, e nashon lo a keda morto den sentido spiritual, manera un palu seku. Anto lo tabatin hopi yoramentu i lamentashon despues ora Dios lo a usa e ehérsito romano pa destruí e nashon ei.